DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO

Křídla dětem

Křídla dětem

Kontaktní osoba NF

Bohdana Polgárová

+420 774 231 266

polgarova@kridladetem.cz

Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol nemocnice: 1120

Na kartě jednotlivých oddělení si můžete vybrat z aktuálního seznamu dárků pro děti a také zjistit variabilní symbol pro finanční pomoc cílenou tomuto oddělení.


KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE
Křídla dětem