Preloader

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Křídla dětem

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA FIFEJDY

Kontaktní osoba NF

Petra Kozová

+420 725 475 422

kozova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1030


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (22.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

Kontaktní osoby oddělení

Mgr. Jana Šadibolová, Naděžda Bártová

Oddělení poskytuje diagnostickou i léčebnou péči dětským a dospívajícím pacientům ve věku od narození do dovršení 18 let. Péče je poskytována jak v lůžkové části, tak v odborných dětských ambulancích.

Pracoviště zahrnuje veškeré spektrum konsiliárních a vyšetřovacích možností a kapacit vycházejících z možností spolupráce s odborníky jiných oborů pečujících o dětské pacienty (např. chirurgie a úrazové chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, oftalmologie). Poskytuje komplexní péči a v řadě oborů také specializované a léčebné výkony, např. v oborech kardiologie, gastroenterologie, nefrologie, alergologie, pneumologie, rehabilitace, endokrinologie aj.