Preloader

CHIRURGICKÁ KLINIKA FNO A LF OU

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1009


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (30.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Mgr. Hana Horelová

KŘÍDLA DĚTEM
KŘÍDLA DĚTEM

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje komplexní léčebnou péči pro pacienty dospělého i dětského věku. Poskytuje jak základní, tak především specializovanou a superspecializovanou péči pro pacienty jak z města, tak z celého regionu, tedy 1,2 mil. obyvatel.

Ročně je na chirurgické klinice hospitalizováno průměrně 4 100 pacientů a je provedeno 3 400, z větší části, specializovaných operačních výkonů. Pozornost je zaměřena na diagnostiku a léčení chirurgických a především onkochirurgických onemocnění, problematiku cévní chirurgie, hrudní chirurgie a dětské chirurgie. Významným úsekem činnosti je problematika urgentních a akutních stavů, konziliární činnost a následné řešení závažných pooperačních stavů a komplikací, septických stavů a nutných reoperací, zejména u pacientů z jiných pracovišť.

Úsek dětské chirurgie zajišťuje péči o pacienty dětského věku v plném rozsahu. Dominantně je věnována pozornost léčení vrozených vývojových vad včetně operací novorozenců, léčení akutních stavů, náhlých příhod břišních a léčení pacientů hospitalizovaných pro úrazy.