Preloader

INTERNÍ KLINIKA FNO A LF OU

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1008


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (17.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Mgr. Bohdana Břegová PH.D. MBA

Interní klinika je akreditované pracoviště, které poskytuje základní i vysoce specializovanou péči v oblasti vnitřního lékařství. Jednotlivá oddělení a centra jsou primárně zaměřena na poskytování odborných služeb v rámci svého zaměření.  Jejich úzká propojenost s dalšími pracovišti nemocnice i laboratořemi umožňuje tolik potřebný komplexní a flexibilní pohled na pacienta.
Odběrové centrum zajišťuje veškeré odběry biologického materiálu u ambulantních pacientů, starších 10 let, kteří přicházejí jak z nemocnice, tak z jiných ambulancí mimo ni. Velmi často s dospělými pacienty k odběru biologického materiálu přicházejí jako doprovod i jejich milé děti.