ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Nikola Hradilová

+420 736 141 834

hradilova@kridladetem.cz

JAK MŮŽU DĚTEM POMOCI ?


Křídla dětem

Chci dětem udělat radost a přispět finančně.

VARIABILNÍ SYMBOL: 1002

Křídla dětem

Chci dětem zakoupit potřebné dle seznamu oddělení.

Křídla dětem

Kam můžu dětem přinést zakoupené dárečky?

Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol: 1002

Pokud je to možné, uveďte prosíme k platbě do poznámky Váš email.
Při platbě pomocí QR kodu si můžete zvolit libovolnou výši příspěvku.

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Mgr. Jana Kučová Ph.D

Oddělení neonatologie spolu s týmem zaměstnanců Porodnicko-gynekologické kliniky tvoří Perinatologické centrum, jedno ze 12 perinatologických center v ČR, do jehož spádové oblasti patří okresy Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Bruntál, Opava a Ostrava.

Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje péči o všechny kategorie novorozenců. Jeho uspořádání odpovídá požadavkům systému třístupňové diferencované péče o novorozence .