Preloader

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Jana Nová

+420 733 347 201

nova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1004


Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Karin Kurtová, DiS.

Oddělení dětské neurologie je jediným lůžkovým zařízením v oboru dětské neurologie v Moravskoslezském regionu a přilehlém okolí.

Zabývá se diagnostikou a léčbou neurologicky nemocných dětí od novorozeneckého, následně kojeneckého věku až do 19. roku včetně, v ambulantní složce u řady pacientů pokračuje i v dospělém věku.

Činnost oddělení spočívá v komplexní diagnostice a léčbě neurologických onemocnění v celé šíři oboru dle nejnovějších a nejmodernější medicínských trendů, ve sledování efektu léčby, prognózování řady onemocnění, zajištění pacientů ve sféře sociální (vybavení pomůckami pro handicapované, sociálními výhodami, zařazení do vzdělávacích procesů - v tzv. integraci zdravotně postižených), v zajištění následné péče, léčby (reedukační, rehabilitační, lázeňské, ústavní apod.).