Preloader

KLINIKA OTHORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1011


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (24.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Mgr. Petra Procházková, MBAce

V současné době dochází k rozšiřování operativy a prohlubování mezioborové spolupráce. Byly zavedeny nové operační postupy - operace slzných cest, rozvíjí se endoskopická funkční endonazální chirurgie, v rámci spolupráce s neurochirurgií jsou zavedeny transansální endoskopické přístupy v řešení onemocnění hypofýzy. Byla rozvinuta chirurgie štítné žlázy, rozšíření operací měkkého patra a hltanu u chrápání, byla prohloubena mezioborová spolupráce při řešení poruch spánku (spánkové diagnostické a léčebné centrum).

V současnosti poskytuje Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v celé šíři oboru vrcholovou diagnostickou a léčebně preventivní péči v severomoravském a slezském regionu čítajícím více jak 1,2 milionu obyvatel. Funguje také jako školící centrum pro postgraduální výchovu lékařů specialistů regionu a České republiky.

Součástí kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je Centrum endoskopické chirurgie baze lební. Jedná se o mezioborové centrum, ve kterém lékaři styčných oborů spolupracují na řešení onemocnění v oblasti spodiny lebeční a očnice.
Náplní centra je multidisciplinární léčba pacientů s nádory v oblasti nosu a vedlejších dutin nosních, očnice, hypofýzy a spodiny lebeční.