Preloader

ODDĚLENÍ PEDIATRICKÉ RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Jana Nová

+420 733 347 201

nova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1007


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (22.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče (OPRIP) je členěno na 3 pracoviště: stanice A + stanice B + pracoviště eliminačních metod.
Obě stanice jsou zaměřeny na péči o děti v kritickém a život ohrožujícím stavu s možností náhrady funkce a podpory orgánového selhání.

Lékaři a psychologové oddělení poskytují rovněž konziliární psychiatrickou a psychologickou péči pacientům klinik a oddělení celé FN. V péči o pacienty je uplatňován bio-psycho-sociální model nemoci a nedílnou součástí léčby je psychoterapie.


Stanice A

Staniční sestra Markéta Geryková

Stanice A je vybavena sedmi resuscitačními lůžky. Zaměřuje se především na pacienty s interními diagnózami.


Stanice B

Staniční sestra Bc.Jitka Coufalová

Stanice B je vybavena pěti resuscitačními lůžky a dvěma lůžky pro chronickou umělou plicní ventilaci. Její zaměření je primárně na dětské pacienty po traumatu.Obě stanice jsou však schopné poskytovat plnou péči obojího typu. Každé resuscitační lůžko má přičleněnou příslušnou ventilační a resuscitační techniku, neinvazivní i invazivní monitorovací jednotky a vybavení k infusní léčbě a k přesnému dávkování léků podávaných do žíly. K dispozici jsou konvenční i nekonvenční formy umělé plicní ventilace (vysokofrekvenční oscilace, ventilace pomocí helia). Ve spolupráci s oddělením eliminačních metod je zajišťována podpora při renálním a hepatálním selhání.