Preloader

PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Jana Nová

+420 733 347 201

nova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1006


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (7.10.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

Web oddělení
PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Mgr. Radim Němec

Psychiatrické oddělení poskytuje ambulantní, stacionární a lůžkovou péči pacientům s celým spektrem duševních poruch. Využívá možností interdisciplinární spolupráce s ostatními pracovišti FN Ostrava a funguje jako výuková základna pro studenty Lékařské fakulty Ostravské university.

Lékaři a psychologové oddělení poskytují rovněž konziliární psychiatrickou a psychologickou péči pacientům klinik a oddělení celé FN. V péči o pacienty je uplatňován bio-psycho-sociální model nemoci a nedílnou součástí léčby je psychoterapie.