Preloader

KLINIKA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1012


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (24.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Bc. Miroslava Berková

Hlavním úkolem Kliniky úrazové chirurgie je zajištění ošetřování těžkých úrazů (polytraumat, mnohočetných poranění a těžkých monotraumat) ze Severomoravského regionu. Těžké úrazy jsou v naší republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci jsou čtvrtou nejčastější příčinou smrti. Ročně je v České republice nutno ošetřit přibližně 10 000 těžkých úrazů, které sebou přinášejí nejen závažné zdravotní, ale i sociální a ekonomické problémy, a proto je, v rámci Národního traumatologického programu České republiky, zajišťováno ošetřování těchto závažných poranění v úrazových centrech, kde je poskytováno úplné mezioborové odborné ošetření.

Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava má k ošetřování těžkých úrazů nepřetržitě připraveno úrazové oddělení s akutním příjmem, který zabezpečuje plynulé pokračování péče nemocniční na péči přednemocniční poskytovanou RZS a leteckou záchrannou službou, která zajišťuje přepravu těžce zraněných z rozsáhlého spádového území. Na příjmovou část navazuje diagnostické centrum a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů, které jsou moderně vybaveny k ošetřování dutinových i končetinových poranění, včetně zajištění aseptického prostředí na úrazovém operačním sále s laminárním prouděním vzduchu.

Další z priorit vývoje Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava je zdokonalování využití mininvazivních artroskopických metod. V současnosti je prováděno široké spektrum výkonů prakticky všech končetinových kloubů.
Klinika úrazové chirurgie je vybavena nejmodernější přístrojovou technikou, RTG zesilovačem s laserovým zaměřovačem a možností 3D rekonstrukce, DSA, atroskopickými a osteosyntetickými instrumentarii, monitorovacím systémem, atd., nezbytnými k záchraně a ošetření našich pacientů