Preloader

KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE FNO A LF OU

Křídla dětem

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Kontaktní osoba NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1010


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (22.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Bc. Věra Žídková

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie zajišťuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči pro Moravskoslezský region s cca 1,2 mil. obyvatel. Poskytuje konziliární služby pro stomatology i lékaře jiných odborností. Působí rovněž jako školicí centrum, akreditované Českou stomatologickou komorou pro postgraduální vzdělávání lékařů-stomatologů, podílí se na pregraduální praktické výuce studentů lékařských fakult a výuce v rámci Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě. V roce 2006 získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání v oboru.

Pracoviště nabízí diagnostickou a léčebně-preventivní péči v celé šíři maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie. V léčbě je zaměřeno především na chirurgické postupy.

V oblasti onkologie je kladen důraz na komplexní protinádorovou terapii, klinika zajišťuje onkochirurgickou část léčby včetně rozsáhlých resekčních výkonů a úzce spolupracuje s onkologickou klinikou FNO.