FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Křídla dětem

Křídla dětem

Kontaktní osoby NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz

Monika Struminská

+420 777 780 892

struminska@kridladetem.cz

Nikola Hradilová

+420 736 141 834

hradilova@kridladetem.cz

Ivana Bystroňová

+420 733 696 884

bystronova@kridladetem.cz

Eva Lorencová

+420 771 147 726

kopelova@kridladetem.cz

Pavla Mrózková

+420 604 466065

mrozkova@kridladetem.cz

JAK MŮŽU DĚTEM V NEMOCNICI POMOCI ?


Křídla dětem

Chci dětem v nemocnici udělat radost a přispět finančně.

VARIABILNÍ SYMBOL: 1000

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
KLINIKA DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
ODDĚLENÍ DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A HEMATOONKOLOGIE

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
ODDĚLENÍ PEDIATRICKÉ RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
ODDĚLENÍ DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
DĚTSKÁ CHIRURGIE

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
DĚTSKÁ ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
INTERNÍ KLINIKA FNO A LF OU

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
ODDĚLENÍ POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY

Křídla dětem

Chci si vybrat konkrétní oddělení nemocnice.
INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

Chci se podívat na web nemocnice.

Křídla dětem

Kam můžu dětem přinést zakoupené dárečky?

Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol nemocnice: 1000

Pokud je to možné, uveďte prosíme k platbě do poznámky Váš email.
Při platbě pomocí QR kodu si můžete zvolit libovolnou výši příspěvku.

Křídla dětem
Křídla dětem