FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Křídla dětem

Křídla dětem

Kontaktní osoba NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz

Kontaktní osoba NF

Monika Struminská

+420 777 780 892

struminska@kridladetem.cz

Kontaktní osoba NF

Nikola Hradilová

+420 736 141 834

hradilova@kridladetem.cz

Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol nemocnice: 1000

Křídla dětem