DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Kontaktní osoba NF

Ivana Bystroňová

+420 733 696 884

bystronova@kridladetem.cz

JAK MŮŽU DĚTEM POMOCI ?


Křídla dětem

Chci dětem udělat radost a přispět finančně.

VARIABILNÍ SYMBOL: 1060

Křídla dětem

Chci dětem zakoupit potřebné dle seznamu oddělení.

Křídla dětem

Kam můžu dětem přinést zakoupené dárečky?

Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol: 1060

Pokud je to možné, uveďte prosíme k platbě do poznámky Váš email.
Při platbě pomocí QR kodu si můžete zvolit libovolnou výši příspěvku.

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Vrchní sestra Mgr. Miroslava Vaňková

KŘÍDLA DĚTEM

Dětské oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči dětem a mladistvým ve věku 0 až 18 (19) let včetně péče intenzivní. Součástí oddělení jsou odborné pediatrické ambulance.

Dětské oddělení je držitelem titulu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská k dětem) pod záštitou UNICEF.

Dětské oddělení má akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro obor specializačního vzdělávání dětské lékařství a je držitelem akreditace České lékařské komory pro obor pediatrie a abdominální ultrasonografie.