DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV

Kontaktní osoba NF

Jitka Kosturová

+420 733 164 163

kosturova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1090


AKTUÁLNÍ SEZNAM POTŘEBNÉHO NALEZNETE NA TOMTO ODKAZE

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (1.4.2022)


Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa.


SBĚRNÁ MÍSTA
Křídla dětem

Kontaktní osoba oddělení

Vrchní sestra Mgr. Josef Lhoťan, MBAce

KŘÍDLA DĚTEM
KŘÍDLA DĚTEM

Dětské oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči dětí od narození do dovršení 19 let. Jsou zde hospitalizovány děti s akutním onemocněním, k plánované i akutní operaci. Dětské oddělení zajišťuje péči ve všech oborech, jsou zde k dispozici konziliáři z chirurgického, ortopedického, urologického, gynekologického oddělení i z ORL a oční ambulance. Úzce spolupracuje s praktickými lékaři pro děti a lékaři specializovaných ambulancí.

Děti s ohrožením selhání základních životních funkcí zajišťuje Jednotka intenzivní péče. Ta pečuje jednak o děti s akutním onemocněním, ale i s chronickým.
Mezi další pracoviště Dětského oddělení patří standardní oddělení, novorozenecké oddělení, které se přizpůsobuje individuálním požadavkům a potřebám maminek, ambulantní části s nefrologickou ambulancí, praktickým lékařem pro děti a dorost a „vodním světem“ poskytující rehabilitaci dětem prostřednictvím vířivky a sauny.

Každý pracovník Dětského oddělení naplňuje ve vztahu k pacientům Chartu práv dítěte a Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tak, aby pobyt dítěte v nemocnici byl bez zbytečných stresujících faktorů.