Preloader

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

Kontaktní osoba NF

Monika Struminská

+420 777 780 892

struminska@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol oddělení: 1080


SEZNAM NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (29.9.2020)

Pokud chcete děti obdarovat nějakou drobností a přemýšlíte kam ji přinést, využijte naše sběrná místa. Kompletní seznam a všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

SBĚRNÁ MÍSTA

Křídla dětem

Kontaktní osoba oddělení

Vrchní sestra Bc. Eva Pacíková

V současné době patří pediatrie mezi základní obory a dětské oddělení má v nemocnici své nezastupitelné místo. Na lůžkách i v odborných ambulancích je poskytována speciální lékařská a ošetřovatelská péče pacientům od narození do 19.roku věku.

Mimořádně důležitá a výhodná je trvalá přítomnost všech specialistů u lůžka. Umožňuje přímou návaznost péče ústavní na následnou péči v odborných ambulancích pracujících péči dětském oddělení a naopak. Podstatně ovlivňuje délku hospitalizace a odpovídá organizací lékařské péče klinickým pracovištím.