DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Křídla dětem

MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM

Kontaktní osoba NF

Václava Holubová

+420 739 500 525

holubova@kridladetem.cz

JAK MŮŽU DĚTEM POMOCI ?


Křídla dětem

Chci dětem udělat radost a přispět finančně.

VARIABILNÍ SYMBOL: 1140

Křídla dětem

Chci dětem zakoupit potřebné dle seznamu oddělení.

Křídla dětem

Kam můžu dětem přinést zakoupené dárečky?

Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol: 1140

Pokud je to možné, uveďte prosíme k platbě do poznámky Váš email.
Při platbě pomocí QR kodu si můžete zvolit libovolnou výši příspěvku.

Křídla dětem

KONTAKTNÍ OSOBA ODDĚLENÍ

Hlavní sestra Mgr. Marie Lulková

KŘÍDLA DĚTEM

Klinika má regionální a v řadě subspecializací i nadregionální působnost. Poskytuje resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na jednotce intenzívní a resuscitační péče, ostatní pak v rámci standardního lůžkového fondu. Dětská klinika hospitalizuje i dětské pacienty se závažnými polytraumatickými stavy v rámci dětského traumacentra pro severní Čechy. Na dětské klinice fungují i některá další specializovaná centra - dětské diabetologické centrum, centrum pro léčbu růstovým hormonem a dětské hematologické centrum, zabývající se především léčbou dětských pacientů s leukemií a dalšími závažnými onemocněními krevního systému.