Preloader

NAŠI PARTNEŘI

Křídla dětem

Křídla dětem

PODPOROVATELÉ NF KŘÍDLA DĚTEM


Za dlouhodobou pomoc a podporu činnosti nadačního fondu děkujeme těmto osobám, firmám a institucím.Velké díky patří tvůrci loga NF Křídla dětem. Malíř a grafik Martin Fabián Rusek.

martin rusek
www.mfrusek.cz

Poděkování za tvorbu a výrobu letáků, samolepek a vizitek. Zvláštní poděkování panu Janu Buršíkovi.

MAGDON DESIGN
www.magdon.cz

DODAVATELÉ A SPONZOŘI NF KŘÍDLA DĚTEM


Za poskytnutí věcných darů a peněžních prostředků děkujeme těmto osobám, firmám a institucím.