VERHEUL NEUROSENZORICKÉ CENTRUM OSTRAVA

Křídla dětem

Křídla dětem


Kontaktní osoba NF

Kateřina Brožová

+420 733 373 968

brozova@kridladetem.cz


Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol centra: 3000AKTUÁLNÍ SEZNAM POTŘEBNÉHO NALEZNETE NA TOMTO ODKAZE

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODDĚLENÍ (15.10.2021)

VERHEUL NEUROSENZORICKÉ CENTRUM

Zabýváme se koherentní rehabilitací, jejímž základem je neurosenzorický světový koncept Snoezelen-MSE. Jsme JEDINÉ NEUROSENZORICKÉ CENTRUM na území České a Slovenské republiky, které je provozováno pod vedením mezinárodní lektorky Snoezelen-MSE a se záštitou zakladatele Snoezelen-MSE konceptu Ada Verheula.

VERHEUL NEUROSENSORY CENTRE OSTRAVA se zabývá koherentní rehabilitací, jejímž základem je SNOEZELEN koncept, kde se klade důraz na „nevýkonovost“, práci se smysly a vnímáním člověka. Rehabilitace u nás je hrou pro lidi s různým stupněm potřeby podpory v kompletním věkovém spektru (od prenatálního období až po odcházení).

VERHEUL centre je řešením pro všechny lidi s různě závažným kombinovaným postižením. Děti s DMO, autismem, smyslovými vadami, poruchami chování se specifickými poruchami učení, seberegulací i agresivitou. Děti se sníženou schopností koncentrace, motivace či nedostatek volních vlastností extrémně sníženou reaktivitou apod.


Více informací o naší činnosti naleznete na našem webu.
WEB VERHEUL CENTRA

AKTUÁLNÍ PŘÍBĚHY A SBÍRKY


Pomozme vybavit nově vznikající terapeutické místnosti organizace ISNA-MSE


VERHEUL

Organizace ISNA-MSE z.s. poskytuje terapie a poradenství klientům, mezi které patří děti i dospělé osoby s fyzickým i duševním postižením, biologické děti pěstounů a nejrůznější pečující osoby. Aby tomu tak skutečně bylo a tuto cestu jsme jim usnadnili, rádi bychom pro organizaci ISNA-MSE z.s. zajistili částku 200 000 Kč, která půjde na vybavení nově vznikajících terapeutických místností.Transparentní účet NF: 295370980

Kód banky: 0300

Variabilní symbol pro tuto sbírku: 3001

Komu pomůžeme?


Pomůžeme organizaci, která je rozdělena do tří oblastí, jejichž společným jmenovatelem je snaha o efektivní přenesení principů moderního multisenzorického konceptu do praxe a do běžného života všech potřebných osob. Probíhá v předem určeném, speciálním prostředí, které je vytvořeno cíleně způsobem, který pomáhá rozvoji osob se specifickými potřebami, osob s poruchou autistického spektra, smyslovými vadami i demencí.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?


Tato částka poslouží k pořízení nezbytného vybavení do nově vznikající terapeutické místnosti, která bude nejen snoezelenová, ale bude zaměřena na muzikoterapii a práci se skupinami.

Konkrétně půjde o následující vybavení:

* Rezonanční (harmonizační, vibroakustické) lůžko
* Snoezelen terapeutický set LABUŤ
* Koberec 3D s vysokým chlupem
* Šamanský buben (1m)
* Tibetská mísa 50cm z 36ti slitin
* Hvězdné nebe vč. baldachýnu a konstrukce
* Optická vlákna a světelný koberec se zdrojem
* Shanti zvonky
* Blackout závěsy
* Taburety pro skupinu
* Houpačku na vertikalizaci, pro děti s tělesným postiženímPOMÁHÁME MAMINKÁM S UBYTOVÁNÍM


NF Křídla dětem - UBYTOVÁNÍ

Prosím 🙏 sdílejme a pomáhejme ❤️nemocným dětem i tímto způsobem. Pomozme maminkám s postiženými dětmi, které přijedou do Ostravy na měsíční léčení a velmi těžko shání ubytování 🙏.
Ozvěte se a pomáhejte se mnou🙏. Děkuji Katka 💞.